Авторська програма планування стоматологічного лікування

” dentalLogiQ

Програма розроблена з метою створення наглядної ілюстрації плану лікування стоматологічного хворого з ціллю більш ефективного спілкування між лікарем (стоматологічною установою) та пацієнтом.

Програма дає можливість за допомогою кольорових ілюстрацій відтворювати існуючий стан зубів та оточуючих їх тканин (кісток) та наглядно демонструвати запропонований пацієнтові план лікування, включаючи всі його етапи.

Особлива цінність програми полягає в ілюстрації етапів імплантації, кісткової пластики та протезування при заміщенні дефектів зубних рядів. Така ілюстрація допомагає пацієнтам у прийнятті рішення щодо складного лікування адже, зазвичай, текстова чи словесна інформація є достатньо складною для їх уяви.

Кольоровий малюнок (ілюстрація) складається з кількох зображень, які супроводжується текстовим коментарем  і друкуються на паперовому листку формату А4.

Програма “dentalLogiQ”  встановлюється індивідуально для кожної клініки (лікаря) з її логотипом та координатами, які відображаються при друці плану лікування у верхній частині листка.

На одній сторінці може бути зображено від двох до чотирьох зображень. Перше зображення – це вихідна клінічна ситуація, яка повторює зображення перенесене з ортопантомограми (комп’ютерної томограми) пацієнта. Наступні зображення – це альтернативні варіанти лікування або етапи одного і того ж лікування, де останнє зображення демонструє клінічну картину з завершеним лікуванням.

Програма є легкою в користуванні і дозволяє  асистенту чи лікарю скласти план лікування за короткий час (10-20 хвилин), що дає можливість одразу після консультації представити цей план пацієнту, а також видати надруковані малюнки на руки.